SM-35 Polar Bear Roll (9pcs)

Regular price
$16.00
Sale price
$16.00

Half cooked fresh Salmon, Asparagus, Avocado wrapped with White Tuna & Tobiko